Doorgaan naar content

Samenwerking en kennisuitwisseling over de korte keten

22 september 2023

Kom ook op 9 oktober naar de Lancering van het Nederlandse korte keten Living Lab

SAMENWERKING EN KENNISUITWISSELING VOOR  KORTE KETEN ADVISEURS EN BELEIDSMAKERS

Op 9 oktober a.s. van 13:00 tot 17:30 uur kun je deelnemen en richting geven aan het Nederlandse korte keten Living Lab!

Meld je hier direct aan

In opdracht van de Europese Commissie wordt een korte keten Living Lab in de MRA ontwikkeld om toegang te bieden tot instrumenten en ervaringen. Met nu al meer dan 1000 korte keten experts en beleidsmakers aangesloten, biedt het lab een schat aan inspiratie, ervaringen, informatie en instrumenten. Het Living Lab ondersteunt daarnaast nieuwe samenwerkingen, concrete projecten en geeft hiermee richting aan toekomstig Europees beleid voor korte ketens.

Op 9 oktober start het Living Lab formeel en wordt toegelicht wat er ontwikkeld wordt en hoe jij hier als korte ketenondernemer, adviseur of beleidsmaker gebruik van kunt maken en richting aan kunt geven.

Tijdens deze kick off meeting wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit de inspiratiesessie op 20 juni jl. In 4 break-out sessies gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en knelpunten rondom 4 specifieke vraagstukken in de korte keten. De onderwerpen zijn:

  1. Landbouw voor de consument: Hoe breng je de behoeften van de consument over naar de boerderijen?
  2. Blended Finance: Hoe financieren we de ontwikkeling van de korte keten?
  3. Marktcreatie: Hoe kunnen we markten bundelen?
  4. Samenwerking tussen korte ketens: Hoe zie jij dit voor je?

Er zijn 2 timeslots voor break-out sessies gereserveerd; je kan 2 onderwerpen kiezen om aan deel te nemen. Het Living Lab maakt het mogelijk om samen met jullie hier een vervolg aan te geven en deze kansen en knelpunten gezamenlijk op te pakken.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie delen we de ervaringen uit de break-out sessies en word je geïnformeerd over vervolgactiviteiten. We sluiten ontspannen af met hapjes en drankjes uit de regio.

PROGRAMMA

13:00 tot 13:30 uur – Inloop

13:30 tot 13:45 uur – Opening door Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon

13:45 tot 14:00 uur – Introductie

14:15 tot 15:15 uur – Break-out Sessie 1

15:30 tot 16:30 uur – Break-out Sessie 2

16:30 tot 17:30 uur – Afsluiting en borrel

Ja ik kom en meld me hier aan!