Doorgaan naar content

Bijeenkomst ‘Connecting the PROs’

Green Deal Eiwitrijke Gewassen weer een stap dichterbij

Op 11 november was Food Forum in Almere het toneel voor een bijeenkomst van provincie Flevoland en The Protein Cluster over plantaardige eiwitten. Alleen door samenwerking in de keten is het mogelijk plantaardig eiwit van Nederlandse bodem bij de consument te krijgen. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst die wordt georganiseerd in de aanloop naar de Floriade Expo 2022, waar ook de Green Deal Eiwitrijke Gewassen wordt ondertekend.

Marc Arts presenteert burger GreenFood50

Marc Arts (GreenFood50) presenteert nieuw product op bijeenkomst ‘Connecting the PROs’ in Food Forum op 11 november 2021. @Fotostudio Wierd

Connecting The Pro’s

Verbinding was het centrale thema van de bijeenkomst. Hoe verbinden we de schakels in de plantaardige eiwitketen met elkaar, hoe zorgen we dat de voordelen van proteïnen voor consumenten duidelijker worden en hoe realiseren we een goed verdienmodel voor telers. Alles om ervoor te zorgen dat een meer plantaardig dieet, liefst met eiwitten van Nederlandse bodem, de norm wordt.

Green Deal tijdens Floriade

Conclusie van de bijeenkomst is dat alleen als partijen samenwerken eiwitgewassen in Nederland verbouwd, verwerkt en verkocht kunnen worden. Het sluiten van de Green Deal Eiwitrijke Gewassen tussen overheden en bedrijfsleven is voorzien tijdens de Floriade Expo 2022. De Green Deal biedt, met steun vanuit de overheid een goede basis voor samenwerking. De bijeenkomst in Food Forum waar  vele schakels in de keten samenkwamen laat zien dat veel partijen willen en daarmee is die Green Deal een stap dichterbij gekomen.

Connecting the PROfessionals

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de schakels in de keten beter op elkaar aansluiten? Nederlandse telers merken dat het lastig is om hier een afzetmarkt voor de vinden door concurrentie met goedkopere geïmporteerde gewassen. Anderzijds zoeken verwerkers en retailers juist naar eiwitrijke gewassen met specifieke eigenschappen. Deelnemers hebben met elkaar verkend welke kansen er zijn en hoe de samenwerking beter kan, ook met de overheid.

Connecting the PROteins

Elk eiwitgewas heeft een eigen proces van teelt, productverwerking en productpositionering. De lessons learned tijdens het doorlopen van deze processen zijn ontzettend waardevol voor iedereen die bezig is de eiwittransitie te verwezenlijken. Uiteindelijk hebben we namelijk één gezamenlijk doel: meer plantaardige eiwitten op het bord van de consument.

Connecting the PRO’s

Ook de consument moet nog stappen zetten om meer plantaardige eiwitten te gaan eten. Uit onderzoek dat werd toegelicht, blijkt dat Nederlanders steeds meer belangstelling hebben voor lokaal voedsel, maar dat de voordelen van plantaardige eiwitten van eigen bodem nog onbekend zijn. Dit vraagt aandacht van alle betrokkenen in de keten, ook de retail.

 

Blijf op de hoogte

Op onze nieuwspagina staat wat er gebeurt in Food Forum.