Doorgaan naar content

Strokenteelt

Rondom Lelystad experimenteert de ‘Boerderij van de Toekomst’ volop met allerlei nieuwe landbouwtechnieken. Eén daarvan is strokenteelt. Strokenteelt houdt in dat op een akker, in lange stroken van 3 tot 24 meter breed, steeds een ander gewas wordt geteeld. Dit is beter voor de biodiversiteit op het land, omdat er zo altijd op korte afstand voedsel en schuilplaats is voor vele soorten biodiversiteit. Vooral insecten en akkervogels profiteren hiervan.

Daarnaast is het effectief tegen de verspreiding van ziekten en plagen die het gewas kunnen belagen. Het ene gewas is bijvoorbeeld wel vatbaar voor een ziekte, maar het gewas daarnaast weer niet. Door deze ‘social distancing’ kan een ziekte of plaag zich minder snel verspreiden en zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig.

Het is voor een gigantische sector als de landbouw een grote uitdaging om massaal over te stappen naar deze vorm van akkerbouw. Daarom ontwikkelt Boerderij van de Toekomst deze nieuwe toepassingen goed zodat het gemakkelijker wordt voor individuele boeren om hierop over te stappen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er nieuwe machines worden ontwikkeld zoals landbouwrobots, waarmee de landbouwwerkzaamheden met minder arbeid kunnen worden uitgevoerd.

Blijf op de hoogte

Op onze nieuwspagina staat wat er gebeurt in Food Forum.