Doorgaan naar content

Koninklijke VHG, partner op Floriade Expo 2022

De tuin en het groen op en in paviljoen Food Forum versterken het verhaal van Flevoland: wonen en werken onder de zeespiegel. Leden van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) hebben een extra dimensie aan het paviljoen toegevoegd en laten daarmee de waarde van groen in de praktijk zien.

Prettige, gezonde gebouwen

Steeds meer bouwbedrijven en overheden zijn het erover eens dat we anders moeten gaan bouwen. Groenondernemers spelen daarin een essentiële rol. Zij dragen met hun deskundigheid en vakmanschap bij aan integrale en haalbare groene oplossingen voor betere, prettige en gezonde gebouwen en locaties. Het Levende Gebouw is een door VHG ontwikkeld concept voor groen op, aan en in gebouwen. Een concept waarin de waarde van groen voor mens, klimaat, natuur en economie centraal staat. Om groenprofessionals, opdrachtgevers, (landschaps)architecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen, biedt VHG een uitgebreide handleiding met ruim 400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met toelichting, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. VHG biedt daarnaast ook de handleidingen De Levende Tuin en De Levende Openbare Ruimte.

Meerwaarde

Groen heeft extra meerwaarde als je kijkt naar biodiversiteit en klimaat (wateropvang en -zuivering, isolatie, vermindering hittestress). Ook beïnvloedt groen het menselijk welzijn en gezondheid op een heel positieve manier. Planten en bomen dragen (binnen en buiten) bij aan geluidsreductie, verbeterde luchtkwaliteit, visuele rust. Groen dat vakkundig wordt aangelegd en onderhouden vormt een waardevolle investering in plaats van een kostenpost.

Samenwerking provincie Flevoland en VHG

VHG legt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij. De samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Flevoland en VHG is dan ook een directe win-winsituatie: de provincie wilde groen rondom, aan en in Food Forum en de VHG-ondernemers beschikken over de kennis, kunde om daar iets prachtigs van te maken.

Visitekaartje van groenprofessionals

Deze deelnemende VHG-ondernemers hebben de prachtige groene buitenruimte, de daktuin en de interieurbeplanting van het duurzame, circulaire Food Forum ontworpen en gerealiseerd:
Binnenbeplanting: Koninklijke Ginkel Groep
Ontwerp buitenruimte: Copijn
Realisatie daktuin: Van der Tol
Realisatie grondwerk en bestrating: Urban Green Collective (samenwerkingsverband van Idverde, Boogaart Almere, Sight Landscaping
Realisatie beplanting: Donkergroen

Binnengroen

Het vele binnengroen draagt bij aan zuivere lucht en een natuurlijke sfeer. In de ruimtes op de bovenverdieping geven de 44 verschillende planten in de zitbanken sfeer. Ze dragen bovendien continu bij aan zuivere lucht en zorgen voor een natuurlijke afscheiding. Hier kun je je plantenkennis bijspijkeren, want de plantennamen zijn op de glazen wanden gezet en maken het geheel tot een arboretum. De grote planten passen mooi bij de lichte benedenruimte. Bij de keuken en de centrale bar staan op de flanken groene wanden met planten.

Tuin

Het ontwerp voor de tuin vertelt het verhaal van Flevoland: een groot blok zeeklei ‘opgetild uit de zee. De ijle, wuivende grassen en luchtige gipsbloemen verwijzen naar zeeschuim. Ze maken dat je binnen bijna het gevoel krijgt dat je onder water bent.

Daktuin

De windbestendige beplanting in de tien meter hoge dakrand sluit aan bij de tuin en versterkt het beeld van het ‘opgetilde land’ van Food Forum.

Koninklijke VHG: ‘groene verbindingen’ naar mens en maatschappij

Koninklijke VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistisch onderhoud. VHG brengt namens de branche maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen.

Blijf op de hoogte

Op onze nieuwspagina staat wat er gebeurt in Food Forum.