Doorgaan naar content

Watermangement

Flevoland was vroeger de Zuiderzee. Dat betekent dat je nu eigenlijk op de zeebodem staat. Het land ligt dus onder de zeespiegel en is het omringd met sterke dijken. Dagelijks komt er water de polder in door regen en water uit de bodem. Dat laatste noemen we kwelwater.

Dagelijks zorgen medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland  dat er niet te weinig, maar ook zeker niet te veel water in Flevoland is.  Met grote gemalen pompen we dagelijks water het gebied uit. Daarnaast laten we water de polder in. Dit doen we voor een goed waterpeil in drogere periodes en voor een goede waterkwaliteit.

Ook in Flevoland is water dus niet vanzelfsprekend. Goed en voldoende water is belangrijk voor de voedselproductie: zonder water, geen voedsel.

Blijf op de hoogte

Op onze nieuwspagina staat wat er gebeurt in Food Forum.