Doorgaan naar content

Talkshow The Floriade Bridges

12 mei 2022

Bruggen bouwen op duurzame wijze, hoe doe je dat? Via een rondleiding over de vier ‘nieuwe’ bouwwerken op Floriade Expo 2022, gevolgd door een talkshow met stevige liggers en creatieve verbindingen werd op 9 mei een toekomstbestendig fundament gelegd. Dit eerste evenement was de kick-off van de Bruggencampus-programmering ‘Building Bridges: a new way’, in een serie van vijf bijeenkomsten.

De urgentie is hoog: met een vervangingsopdracht van zo’n 85.000 bruggen en viaducten in Nederland wacht de infrastructurele sector een stevige opgave. De aanleg van vier bruggen op het terrein van Floriade in Almere toont dat er veel mogelijk is om op duurzame wijze bruggen te bouwen. De Smart Circulair Bridge (sensoring van vlasvezel en hars bio-composiet), Tweede levenbrug (hergebruikte onderdelen brug A27), Beverbrug (cementloos beton) en Brug Rondje Weerwater (cementloos beton) illustreren dat je veel minder CO2 uit kunt stoten en veel minder gebruik hoeft te maken van nieuwe grondstoffen.

Talkshow The Floriade Bridges
Onder leiding van procesinnovator Lucas de Man van talkshow The Floriade Bridges mochten de panelleden Jan-Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland), Jan Hoek (wethouder gemeente Almere) en Erik van Doorn (bedrijfsleider bouwbedrijf Dura Vermeer) zich buigen over vier pitches van duurzaamheidsspecialisten rond diverse beleidsterreinen. De zaal met zestig personen mocht meepraten. Bekijk hier de talkshow https://youtu.be/ofe69mY8w1g.

Nederland circulair wereldkampioen?
Zo ging in de eerste pitch Jeroen Lubbers van Beheer Openbare Ruimte, gemeente Utrecht in op de koploperrol van Nederland als bruggenbouwer: hoe behouden we die rol ook in de circulaire transitie? Dat deze Bruggencampus een prachtig podium is om de wereld te laten zien dat Nederland ‘wereldkampioen beheer openbare ruimte’ is, waren de talkshowdeelnemers het eens. Daarmee kan Flevoland zich onderscheiden als internationaal kennisplatform. Uit het publiek kwam een reactie dat het essentieel is om aandacht te hebben voor complexe regelgeving en het belang van voldoende technisch geschoold personeel.

Innovatie, dat doe je toch niet alleen?
De tweede pitch van Jaap de Koning van Witteveen+Bos stelde dat innovatie niet alleen vanuit de markt kan komen. Daar is ook geen sprake van, vonden de panelleden. Juist de manier van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs bij deze ‘showcase’ is een voorbeeld om op verder te bouwen en ontwikkelen; kennis delen en samen ambities delen, en zorg dat er platforms komen voor circulaire grondstoffen. De overheid kan drempels wegnemen; juist door meer naar de lange termijn te kijken en gericht te financieren ontstaat bij de markt meer vertrouwen om daadwerkelijk te investeren in innovaties.

Circulair, wat bedoel jij daarmee?

Rutger Büch van Cirkelstad stelde met pitch 3 dat een gemeenschappelijke taal essentieel is voor de gewenste versnelling naar een circulaire bouwsector. Inderdaad is de vraag van de een niet altijd hetgeen de ander bedoelt, stelde het panel. Duidelijker kaders en normen kunnen daar verbetering in bieden, maar ook hier geldt dat juist praktijkvoorbeelden, zoals de Bruggencampus, lessons learned opleveren. Edoch, jong geleerd, oud gedaan; inmiddels wordt in het curriculum van enkele vakopleidingen al gewerkt met circulair bouwen. Dus die taal komt er wel.

Hoe houden we de arbeidsmarkt duurzaam?

De laatste pitch van Mary Haselager van provincie Flevoland borduurde daar op voort: hoe zorg je dat je arbeidsmarkt goed is uitgerust met kennis en vaardigheden? Inderdaad is er nu vaak nog een mismatch tussen vraag en aanbod op dit vlak. Terwijl circulair bouwen ook nog eens heel anders (samen)werkt dan de traditionele manier van ontwikkelen. Een extra uitdaging dus, dat mede opgelost kan worden met de invulling van het principe een leven lang ontwikkelen. Inmiddels wordt al gewerkt aan meer modulair onderwijs voor om mensen sneller om te scholen. Een dubbele duurzame transitie dus, van mensen en infrastructurele werken. Voor een betere toekomst.

Nog vier events te gaan
In de komende vier bijeenkomsten krijgt de Bruggencampus-thematiek diepere lading. Ondertussen werken verschillende samenwerkende partijen verder aan de ontwikkeling van circulair bouwen:
– 30 mei: smart, old and new materials,
– 9 juni: 5D Collaboration
– 14 september: The climate friendly businessscase
– 4 oktober: Connecting circular infrastructure

Meld u hier alvast Bijeenkomsten – Bruggencampus.