Doorgaan naar content

Floriade-boompjes Venlo overgedragen aan Floriade Almere

21 april 2022

Met de overhandiging van twee Laburnocytisus hebben provincie Limburg en gemeente Venlo traditiegetrouw het stokje overgedragen aan de organisatie van Floriade Expo 2022. De vorige Expo werd tien jaar geleden georganiseerd in Venlo.

Diversiteit en groeikansen

Een delegatie van Noord-Limburgse gemeenten, Provincie Limburg, Brightlands Campus Greenport Venlo, de Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij en Limburgse Land- en Tuinbouwbond bezocht het paviljoen Food Forum van Provincie Flevoland. De schenking van kleurrijke boompjes stond symbool voor de overdracht. Zij krijgen een mooie plek in het arboretum op Floriade park. Ze staan voor de internationale diversiteit van Floriade, en de groeikansen die ontstaan door het evenement, die ook Venlo ten deel viel. Volgens gedeputeerde Nico-Jan Appelman van Provincie Flevoland is de samenwerking tussen beide provincies een mooi voorbeeld van verbinding, ontwikkeling en oplossingen zoeken voor actuele vraagstukken.

Spin-off effect

De gemeente Venlo weet welke kansen en uitdagingen het organiseren van een Floriade met zich meebrengt. De Floriade in Venlo heeft onder andere geleid tot Brightlands Campus Greenport Venlo: een innovatieve en bloeiende campus waar bedrijfsleven, onderwijs, overheid en onderzoek elkaar ontmoeten en werken aan de land-en tuinbouw van morgen. Hier wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de eiwittransitie op het gebied van gezonde en veilige voeding. En is er een bloeiende en levendige community ontstaan met ruim zeventig nieuwe bedrijven, 700 banen en 1.200 studenten.

Verder werken aan eiwittransitie

Op Floriade Expo 2022 in Almere wordt door Flevoland in samenwerking met Limburg en andere provincies de eiwittransitie getoond. Een verschuiving in productie, consumptie en efficiënter gebruik van eiwitten is namelijk essentieel om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien. De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en onderzoek kan juist in het agrarische Flevoland en jonge Almere tot nieuwe concepten leiden, schetst Appelman. Met de Flevo Campus waar ook Aeres Hogeschool Almere onderdeel van uitmaakt, kan de regio zich ontwikkelen tot een speler die het voedsel van de toekomst vorm en inhoud gaat geven. Ofwel, wat komt er op je broodje? De keuken in Food Forum bewijst dat er veel mogelijk is. De duurzaam geteelde ingrediënten zijn allemaal afkomstig van eigen Flevolandse bodem.

Op de foto overhandiging boompjes staan v.l.n.r.: Leon Frissen (oude-gouverneur en commissaris van Brightlands Campus Greenport Venlo), Antoin Scholten (burgemeester Venlo), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde Provincie Flevoland) en hans bakker (directeur Floriade Expo 2022).

Groepsfoto van delegatie uit provincie Limburg aan Floriade Expo 2022