Doorgaan naar content

Lancering Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland

Provincie Flevoland heeft grote ambities om het marktaandeel van de korte keten producten in Flevoland te vergroten. De Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland die tijdens deze webinar gelanceerd wordt, gaat met deze ambitie aan de slag.

Lancering Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland - Food Forum
3 juni 2021
Lancering Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland - Food Forum
13:00 - 14:30
Lancering Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland - Food Forum
Online
Inhoud Flevourbox

Ziet u ook kansen voor de korte keten? Wilt u mee doen of denken?

Share

Grote uitdagingen

De landbouw- en voedselsector is in verandering. Er zijn grote uitdagingen; hoe produceren we voldoende voedsel, maken we de productie steeds schoner en zorgen we tegelijkertijd voor een mooi landschap? Hoe betrekken we de consument meer bij de voedselproductie, en zorgen we voor een gezond dieet? Hoe zorgen we er voor dat de boer een goede boterham kan verdienen?

Landbouw provincie

Provincie Flevoland is van oudsher een belangrijke landbouw provincie. Ooit werd de provincie zelfs aangelegd, gewonnen uit de zee, om meer ruimte te maken voor voedselproductie en wonen. Flevoland heeft nog steeds ruimte voor voedselproductie, een centrale ligging in het land en ligt op zeer korte afstand van de randstad waar miljoenen hongerige consumenten wonen.

Toekomstbestendig voedselsysteem

Het is dan ook geen toeval dat de provincie grote ambities heeft om bij te dragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats, de land- en tuinbouwtentoonstelling met als thema ‘Growing Green Cities’. Om de steden van de toekomst duurzaam te voeden, zijn kortere, transparante ketens tussen stad en land één van de belangrijkste ontwikkelrichtingen.

Marktaandeel vergroten

De provincie Flevoland heeft de ambitie om het marktaandeel van de korte keten in de provincie Flevoland te vergroten. De komende jaren zal de basis worden gelegd voor een duurzame infrastructuur van kennis, ondernemerschap en innovatie waarin geëxperimenteerd en ondernomen kan worden met de nieuwe, korte voedselketens van de toekomst. Een van de instrumenten om dit te bewerkstelligen is de Regionale Alliantie Korte Keten Flevoland die tijdens deze webinar zal worden gelanceerd. Tijdens deze webinar blikken we ook terug op de ontwikkelingen in de korte keten van de afgelopen jaren.

Sprekers

Jan-Nico Appelman (Gedeputeerde provincie Flevoland)
Bauke van der Veen (Bestuurslid Flevofood)
Sharon de Miranda (Chef-kok Food Forum)
Katharina Prause (Projectleider Gebiedsontwikkeling en Europa provincie Flevoland)
Karin Senf (Horizon Flevoland)
Karin Perdaems (Akkerbouwer en pluimveehouder)

Moderator

Joris Lohman (co-founder Food Hub)

Registration form    Lancering Regionale Korte Keten Alliantie Flevoland - Food Forum

    Soon

    On this moment we have no activities planned